Årsrapporter

Kvinand.jpeg
Kvinand, Bucephala clangula
Foto: Morten Halmrast

2015

Merkeåret 2015 går inn i historien som et av de dårligste årene for Drammen Ringmerkingsgruppe. Kun 479 fugler ble merket i år. Det ble merket 45 kattugler, 5 nattravner og 6 vendehalser.

Lite eller ingen aktivitet ved Miletjern er hovedårsaken til det lave merketallet.

2014

I 2014 ble det ringmerket 1369 fugler fordelt på 44 arter. Kjøttmeis og blåmeis ble som vanlig to av de mestmerkede artene. Det ble delt førsteplass med 227 merkede individer av hver. Svarthvit fluesnapper ble det merket 200 individer. Merking av kattugleunger fikk et bra resultat når hele 71 unger fikk ring rundt beinet. Vi hadde to kasser med vendehals i år, og det ble tilsammen 14 merkede unger.

2013

Det ble ringmerket 2754 fugler totalt i 2013 fordelt på 53 arter. Av disse var 649 pullus.

Dette merketallet er noe bedre enn i 2012, men noe dårligere enn målsettingen før sesongen. Også i år ble det merket lite fugl ved Miletjern, men vi satset litt på låvesvalefangst på overnattingsplass. 113 svaler ble ringmerket.

Det ble ringmerket 21 kattugler i 2013. Tre av disse var voksne hunner. 4 nattravner fikk også ring.

Grønnsisik (461) og kjøttmeis (399) er de artene det ble merket mest av.

Disse har deltatt i ringmerkingsarbeidet i 2012: Egil Mikalsen (A-lisens), Knut Solberg (C-lisens), Frode N. Bye (A-lisens), Morten Winness (A-lisens) Hans P. Rømme (A-lisens) og Morten Halmrast (A-lisens).

 

I år som foregående år ble Egil M. den som i særklasse merket flest fugler. Med sine 1748 fugler vant han overlegent over oss andre. Hva er den gutten lagd av?;-)

2012

Det ble ringmerket 1537 fugler totalt i 2012 fordelt på 37 arter. Av disse var 685 pullus.
Egil "the one and only" stakk av med seieren også i år med 654 merkede fugler.

Det lave merketallet skyldes at det i 2012 ikke var noen aktivitet på Miletjern. Mye dårlig vær og hytteprosjekt ved Seljordsvannet må ta mye av skylden. Kun 5 gråtrost og 3 bokfink ble merket på Miletjern i 2012. Alle disse var pullus.

Kjøttmeis (152) og blåmeis (133) var som i fjor de artene det ble merket mest av.

Disse har deltatt i ringmerkingsarbeidet i 2011: Egil Mikalsen (A-lisens), Knut Solberg (C-lisens), Frode N. Bye (A-lisens), Morten Winness (A-lisens) Hans P. Rømme (A-lisens) og Morten Halmrast (A-lisens).

I 2012 fikk kun 7 kattugleunger ring.

 

Vi kommer sterkere tilbake neste år.

2011

Det ble ringmerket 2530 fugler totalt i 2011 fordelt på 54 arter. Av disse var 710 pullus.
Egil ble gruppas mestmerkede også i år med 1136 fugler. Grattis!

Tre nattravn, en nattergal og en hvitryggspett må regnes som årets godbiter.

Sangsvane, kvinand og hvitryggspett ble nye merkearter for gruppa.

Blåmeis (152) og Kjøttmeis (133) ble det merket mest av.

Disse har deltatt i ringmerkingsarbeidet i 2011: Egil Mikalsen (A-lisens), Knut Solberg (C-lisens), Frode N. Bye (A-lisens), Morten Winness (A-lisens) Hans P. Rømme (A-lisens) og Morten Halmrast (A-lisens).

I 2011 ble det ringmerket 40 kattugler. De fleste av disse ble som vanlig merket i Lierdalen.

 

Takk for innsatsen.

2010

Det ble ringmerket 3975 fugler totalt i 2010 fordelt på 53 arter. Av disse var 800 pullus.

Egil Mikalsen ble for tredje året på rad den som merket flest fugl (2930) av alle i gruppa. Det er bare å ta av seg hatten for den innsatsen som Egil legger ned hvert år. Vi andre må skjerpe oss betraktelig.

Varsler (Lanius excubitor) og grågås (Anser anser)ble nye merkearter for gruppa. Varsleren ble ringmerket på Miletjern 7 november. I tillegg til varsleren ble det merket 1 fjellvåk, 1 nattravn og 1 hauksanger av litt uvanlige arter.

Disse har deltatt i ringmerkingsarbeidet i 2010: Egil Mikalsen (A-lisens), Christoffer Mikalsen (A-lisens), Knut Solberg (C-lisens), Frode N. Bye (A-lisens), Morten Winness (A-lisens) Hans P. Rømme (A-lisens) og Morten Halmrast (A-lisens).

I 2010 ble det ringmerket 73 kattugler, hovedsaklig fra kattuglekassene til
Knut Solberg i Lier.

2009

Sesongen 2009 ble det ringmerket 3809 fugler fordelt på 56 arter. Av disse var 684 pullus. 1823 fugler ble ringmerket ved Miletjern i 2009.

Tårnfalk (3), dvergfalk (1), vannrikse (1), tjeld (1) og klippedue (3) er nye merkearter for gruppa.

Antall ringmerkede fugler ble noe færre enn fjordåret, men alt i alt så er vi godt fornøyd med resultatet. I år som i fjor var det Egil Mikalsen som dro mesteparten av lasset med sine 2113 merkede fugler.

I 2009 ble det ringmerket 77 kattugler, hovedsaklig fra kattuglekassene til
Knut Solberg.

Disse har deltatt i ringmerkingsarbeidet i 2009: Egil Mikalsen (A-lisens), Christoffer Mikalsen (A-lisens), Knut Solberg (C-lisens), Frode N. Bye (A-lisens), Morten Winness (A-lisens) Hans P. Rømme (A-lisens) og Morten Halmrast (A-lisens).

2008

Sesongen 2008 ble det ringmerket 4490 fugler fordelt på 66 arter. Dette er 919 fugler færre enn fjordåret. 1802 fugler ble ringmerket ved Miletjern i 2008.

Storskarv (3), knoppsvane (4), stokkand (5), sildemåke (12), gråmåke (24) og svartbak (1) er nye merkearter for gruppa.

Vi satset litt på ringmerking av hettemåke, og 108 unger fikk ring rundt beinet.

Kattugleprosjektet til Knut Solberg fortsetter. 43 unger og 3 voksne hunner ble ringmerket.

Egil Mikalsen ble årets ringmerker med hele 2539 merkede fugler. Vi andre må skjerpe oss betraktelig i 2009.

Disse har deltatt i ringmerkingsarbeidet i 2008: Egil Mikalsen (A-lisens), Christoffer Mikalsen (A-lisens), Knut Solberg (C-lisens), Frode N. Bye (A-lisens), Morten Winness (A-lisens) og Morten Halmrast (A-lisens).

2007

Det ble i 2007 ringmerket 5409 fugler i regi av Drammen Ringmerkingsgruppe fordelt på 67 arter. En ny hauksanger fant veien til nettet på Miletjern også i år, og dette er Buskeruds tredje observasjon av arten.

Det ble alt i alt et bra merkeår for oss i Drammen RG. En musvåk og fire hønsehauk unger fikk ring i 2007. Hønsehauk ble ny merkeart for gruppa. 10 stjertmeiser fikk også ring samt 50 blåstruper og 54 stillitser er gode tall for oss i Drammen RG.

I år som tidligere år er det Miletjern i Nedre Eiker som mesteparten av ringmerkingen foregår. Kattugleprosjektet til Knut Solberg lever videre samt pullusmerking i mange av medlemmenes småfuglkasser. Det drives også med vintermerking på foringsplass i Mjøndalen.

Disse har deltatt i ringmerkingsarbeidet i 2007: Egil Mikalsen (A-lisens), Christoffer Mikalsen (B-lisens), Knut Solberg (C-lisens), Frode N. Bye (A-lisens), Morten Winness (A-lisens) og Morten Halmrast (A-lisens).

Takk for innsatsen alle sammen.

2006

I 2006 har følgende personer deltatt som ringmerkere i regi av Drammen RG: Frode Bye, Knut Arne Solberg, Egil Mikalsen, Christoffer Mikalsen, Morten Halmrast og Morten F. Winness.

 

Totalt ble det ringmerket 1708 fugl fordelt på 548 pull og 1160 ad. Kjøttmeis (335), grønnfink (267) og blåmeis (258) er  de artene som får pallplass dette året. Det ble en ny merkeart, spurveugle (1). Knut Arne Solberg fortsetter sitt flotte kattugleprosjekt (les mer om det på vår nettside) og 45 kattugler ble ringmerket. Ellers var det et bra år for munk (131), mens vi  er litt mer uroligere for tornskate (1) som vi ser har en klar negtativ tendens.

Vi konsentrerer ringmerkingsaktiviteten om Miletjern i Nedre Eiker kommune, hvor vi hovedsaklig merker i høstsesongen. Ellers prioriterer vi pullusmerking i fuglekasser og vintermerking på to foringsplasser i Mjøndalen. Vi har flere kasseprosjekter på gang med hovedvekt på småfuglkasser og kattugle.

2005

I 2005 har følgende personer ringmerket fugl innen Drammen RG: Frode Bye, Knut Arne Solberg, Morten Halmrast og Morten F. Winness.

 

Vi har fast fangstplass gjennom høsten ved Miletjern i Mjøndalen. Sesongen der startet i juli og siste fangstdag var i begynnelsen av oktober. I alt ble det merket 778 fugler av 44 arter ved Miletjern med beste fangstdag 30 september (96). Topp 3 var henholdsvis grønnfink med 142, Løvsanger 88 og sivspurv 87. Ellers kan det jo nevnes at  en Åkerrikse ble fanget og merket ved Miletjern 27 august.

Vi har flere kasseprosjekter på gang med hovedvekt på småfuglkasser. Knut Arne Solberg satser spesielt på kattugle og fikk merket 16 unger i år.

2004

Alt i alt den dårligste sesongen hittil med kun 758 merkede fugler. Vi håper dette kun var et engangstilfelle. Vi har base ved Miletjern og har etablert nettfangst i dette området. Et spennende område som glimter til med "bomber" innimellom og som vi har store planer for (fugletårn) i fremtiden.

Vår egen hjemmeside er på plass. Ønsker du å følge med på utviklingen av det som skjer hos oss i Drammen RG, så er det bare å klikke deg inn på  www.drammen-ringmerkingsgruppe.no

2003

Drammen RG består fortsatt av 2 autoriserte ringmerkere: Morten Halmrast og Morten F. Winness. Ringmerkingen i 2003 har stort sett foregått ved lokaliteter i nedre del av Buskerud fylke, med Miletjern som hovedbase for aktiviteten. Resultatene i 2003 var omtrent på nivå med fjoråret når det gjelder antall merkede fugl. 1351 fugl ble merket fordelt på 45 arter. Det ble merket flest grønnsisik og gråsisik. Vintererle ble ny merkeart for gruppa.

2002

Drammen RG består av 2 autoriserte ringmerkere: Morten Halmrast og Morten F. Winness. Ringmerkingen i 2002 har stort sett foregått ved lokaliteter i nedre del av Buskerud fylke i kommunene Drammen, Lier, Nedre og Øvre Eiker. I oppland fylke ringmerker vi i Ringebu og samarbeider godt med Dag Fjeldstad i Mjøsen RG.


I 2002 merket Drammen RG i alt 1243 fugler fordelt på 41 arter. En halvering av resultatet fra 2001. Dette er vi på ingen måte fornøyd med, men vi er sikre på at vi kommer sterkere tilbake i 2003. Det meste av nettfangsten vår foregår ved Miletjern i Nedre Eiker, ellers fanger Morten Halmrast en del fugl i sin frodige hage i Mjøndalen. Vi vektlegger også pullusmerking i fuglekasser. Løvsangeren var så å si fraværende som merkeart dette året. Kun 15 ble ringmerket ved Miletjern mot et par hundre i normalår. Tyder dette på at løvsangeren har vært igjennom et skikkelig bunnår i 2002?


Vi startet opp ved Miletjern 28. juli og avsluttet ringmerkingssesongen 2. oktober. Rosinen i pølsa var hauksangeren som ble fanget og ringmerket 13. august. Dette var en ny art for området og Buskerud.


For rødstjert fortsetter pilen å peke oppover. I alt 136 pullus ble ringmerket. Mange kull og lite predasjon var gjennomgangsmelodien for kassefeltene. Vi planlegger flere kasser slik at vi håper og tror at den magiske grensen på 200 pullus snart nås, kanskje i 2003. Flere av ungene var infisert med larver spesielt i hoderegionen. Disse lot seg greit klemmes eller dras ut slik at ungene ble reddet.

Gjenfunn
Ingen store bomber å melde, men en kjernebiter fra Norge og en rødvingetrost fra Nederland er ikke å forakte. Ned i postkassen dumpet det også ned 2 gjenfunn fra Italia. En låvesvale merket ved Miletjern ble kontrollert i Mortizzuolo, Modena 12.05.2001 og en gråtrost merket 09.10.1999 i Mjøndalen ble skutt i Casalabate, Brindisi & Lecce 24.11.1999.

2001

Drammen RG består av 2 autoriserte ringmerkere: Morten Halmrast og Morten F. Winness. Ringmerkingen i 2001 har stort sett foregått ved lokaliteter i nedre del av Buskerud fylke i kommunene Drammen, Lier, Nedre og Øvre Eiker. I oppland fylke ringmerker vi i Ringebu og samarbeider godt med Mjøsen RG.


I 2001 merket Drammen RG i alt 2680 fugler fordelt på 52 arter. Det ble merket 587 pullus, en liten nedgang fra i fjor, og 2093 fg. Artig var det at en del låvesvaler fant ut at Miletjern var en brukbar overnattingsplass i månedskiftet august/september. Vi satte derfor inn en del krefter på å få fanget noen av disse.


Ved Miletjern startet vi ringmerkingen 14. juli og avsluttet medio oktober. Tilsammen ble det ringmerket 1744 fugler fordelt på 42 arter, en dobling fra fjordåret. Av spesielle ting som kan nevnes er 389 låvesvaler med en bestenotering på 131 ringmerkede individer 29. august. Meget spesielt var det selvførgelig å sette ring rundt beinet på områdets første sibirgransanger noensinne. Videre ble det merket 492 gråsisiker, hvorav 151 var brunsisik. Vært å nevne er at rosenfinkbestanden i området ser ut til å være ganske stabil. I alt ble 8 merket. En medvirkende årsak til dette gode resultatet er utstrakt bruk av lyd under fangst.


I alt ringmerket vi 414 låvesvaler. En klar bedring fra fjordåret. Meldingene fra Borre RG tyder på at flere av individene vi merket ved Miletjern ble kontrollert ved Borrevannet i Vestfold.


Denne sesongen ble en ren opptur når det gjelder rødstjert. I alt fikk 119 pullus ring rundt beinet. Mange kull og lite predasjon gjaldt for begge kassefeltene som vi har i Øvre Eiker og Ringebu. Flere kasser er hengt opp og vi håper at pilen fortsatt vil peke oppover.

Gjenfunn
Rødstjert merket som pull 21.06.2000 i Ringebu ble kontrollert av ringmerker på Ottenby, Øland i Sverige som en hann 31.05.2001. 699 km fra merkested.

2000

Drammen RG består av 3 autoriserte ringmerkere: Morten Halmrast, Torkild Jensen og Morten F. Winness. Ringmerkingen i 2000 har stort sett foregått ved lokaliteter i nedre del av Buskerud fylke i kommunene Drammen, Lier Nedre og Øvre Eiker. I oppland fylke ringmerker vi i ringebu, mens Torkild Jensen holder på med gråspurvprosjektet sitt på Myken i Nordland.


I 2000 merket Drammen RG i alt 2336 fugler fordelt på 48 arter. Det ble merket 728 pullus og 1608 fg. Et noe dårligere resultat enn 1999. Dette skyldes nok for en stor del at låvesvalene uteble helt fra Fiskumvannet og Linnesstranda. Vi håpet i det lengste, men måtte i september innse at slaget om låvesvalene var tapt. Det ble kun en ny art for gruppen; skjærpiplerke.


Ved Miletjern ble det totalt spandert 14 merkedager i tidsrommet 14. juli - 1. oktober. Det ble merket tilsammen 816 fugler fordelt på 34 arter. I gjennomsnitt ble det merket 58 fugler pr. dag.

Sivspurven må sies å være karakterarten ved vannet. Hele 93 sivspurv ble merket her i 2000. Av andre spesielle arter kan nevnes nattergal og rosenfink. Rosenfink merket vi i alt 8 av. Det ble også observert ca. 100 låvesvaler som hver kveld overnattet ved vannet. Flokken forsvant i slutten av august.

Gode fugleområder får som regel aldri være i fred. Miletjern intet unntak. Vi ser med stor skepsis på det planlagte boligfeltet på norsiden av vannet. Miletjern er omringet av farer på så å si alle fronter. Vi får kjempe imot med alle de midler vi har. Vi har i alle fall grunneieren på vår side. Han er stadig nede for å se til oss, slår av en prat, og derved blir det felles støtte i hverdagen.


Kun 94 låvesvaler ble merket. En skikkelig nedtur ble det dette året. Virket som om låvesvalene forsvant raskt ut av landet i motsetning til 1999 hvor vi hadde en varm høst og hvor svalene drøyde trekket sørover.


Også en nedtur på antall merkede rødstjert. Kun 29 pullus ble merket. Få kull og predasjon av eksisterende reir medvirket til det dårlige resultatet. Men vi står på og håper på en bedre sesong neste år.

Bomben??
Torkild merket 14.10.00 kl. 18.10 på Myken en 1K brun/svarthodespurv. Fuglen ble godt målt og belagt. Mange bilder ble tatt og sammen med biometriske data ble dette sendt til ornitologiske guruer for avgjørelse. Er det brunhodespurv, er det første funn i Norge vi snakker om. Er det svarthodespurv så er vel den observert fire-fem ganger her til lands. Den som lever får se. Vi slenger'n vel med på oversiktet for neste år.


Ingen spesielle gjenfunn, men en liten artig sak kan nevnes i denne forbindelse. En kjøttmeis vi merket 03.10.98 i Mjøndalen ble drept av katt 19.05.2000 i Ådneskar, Lyngdal i Vest-Agder. 251 km fra merkested.

1999

Drammen RG består av 3 autoriserte ringmerkere: Morten Halmrast, Torkild Jensen og Morten F. Winness. Ringmerkingen i 1999 har stort sett foregått ved Miletjern i Nedre Eiker kommune, Linnesstranda i Lier kommune og Fiskumvannet i Øvre Eiker kommune. I Oppland ringmerker vi noe i Ringebu kommune. I tillegg til disse ringmerker Morten Halmrast en del vinterstid i sin store hage i Mjøndalen.


I 1999 merket Drammen RG 3471 fugler fordelt på 55 arter. Et noe bedre resultat enn i fjor, hvor 3014 fugler ble merket. Vi fikk 4 nye arter på listen: Tundrasnipe, brushane, nattravn og grønnspett. Artig var det at vi fant et nattravnreir med 2 unger på Slettfjell i Øvre Eiker. Antakelig er dette det første reirfunnet av arten i Buskerud. Miletjern er en interressant innlandslokalitet som vi kommer til å satse mye på i tiden som kommer. I 1999 kom antall ringmerkede fugler i dette området opp i 804 fordelt på 42 arter. Ved hjelp av lyd ble det bl.a. ringmerket 102 låvesvaler, 17 blåstruper og 126 grønnsisik. Tornskaten er også en vanlig gjest i området under trekktiden, og denne ble det merket 6 av.

Låvesvale: Et nytt viktig overnattingsområde for låvesvale ble funnet i 1999 (Linnesstranda). Fiskumvannet som var et meget viktig område i 1998 sviktet totalt i 1999. Svært få låvesvaler overnattet i 1999 sammenlignet med 1998, hvor antallet ikke var langt unna 10.000 på en kveld. I 1999 merket vi 819 låvesvaler. Dette er en kraftig bedring fra 1998, men så har vi satset enormt på denne arten både når det gjelder tid, penger og fangstteknikk. Vi har ennå ikke kontrollert svaler fra Vestlandet, men en svale fra Ringebu ble kontrollert på Linnesstranda. Like greit ble en svale fra Linnesstranda kontrollert av Dag Fjeldstad på hans lokalitet i Ringebu bare få dager etter at vi hadde ringmerket den. Ny tillatelse fra naturvernmyndighetene til å ringmerke låvesvaler i Linnesstranda og Fiskumvannet naturreservat er gitt for en 2 års periode, så da er det bare å stå på videre med dette prosjektet.

Rødstjert: Godt belegg i kassene i Øvre Eiker og Ringebu, men dessverre ble 75% av reirene plyndret av mår. Spesielt ble kassene i Øvre Eiker hardt rammet. Noe mindre belegg i kassene i Ringebu i 1999 enn i 1998. Likevel fikk 48 pullus ring rundt beinet.

Gjenfunn: Av interessante gjenfunn/kontroller vil vi spesielt nevne 2 låvesvaler fra Afrika.
Låvesvale 1K merket ved Fiskumvannet 22.08.98 ble gjenfunnet 07.02.99 i University Bloemfontain Orange Free State, Sør-Afrika.
Låvesvale 1K merket på Linnesstranda 31.08.99 ble gjenfunnet 01.11.99 i N'Gotto, Lobaye, Den Sentralafrikanske Republikk. Trolig det første norske gjenfunnet fra dette landet i Afrika.

1998

Aktive ringmerkere i 1998 var Morten Halmrast og Morten F. Winness. I tillegg har det deltatt en del personer som medhjelpere. En spesiell takk til Jon Ludvig Hals som hjalp til mye under låvesvalemerkingen.

1998 ble et nytt godt år for Drammen RG. I alt ble det ringmerket 3.009 fugler (ny årsrekord) fordelt på 55 arter. Gruppen fikk tilført 8 nye arter på artslisten.

 

Nettfangsten konsentrerte seg i 1998 om Linnesstranda naturreservat (Lier kommune) og Sandebukta i Sande kommune/Vestfold fylke. Ved Linnesstranda ble det på våren merket 361 fugler fordelt på 34 arter. Her fikk vi ringmerket gruppens første nattergal. Sandebukta var en positiv overraskelse, hvor vi håper på større innsats i 1999.

 

Det ble også merket pullus i fuglekasser, samt merking med nett på foringsplass. Vi har hittil fått melding om 5 gjenfunn av 4 arter, hvorav 2 var fra utlandet. Rosinen i pølse er en rødstjert merket som pull i Ringebu og gjenfunnet i Bouayach, Marokko, 141 døgn etter merking. Satsingen på rødstjert i kasser har med andre ord så vidt begynt å bære frukter. Av kontroller har vi hittil fått svar på 5 fugler, hvorav 2 var merket i utlandet. Disse var 1 grønnfink fra England og 1 fra Danmark.

Låvesvale: Vi har også nå forstått viktigheten av å satse på nasjonale og internasjonale prosjekter. Derfor satser vi spesielt på låvesvale i årene som kommer. At merketallet på låvesvale ikke ble særlig høyt i 1998, 294 (265 på overnattingsplass), kan nok skyldes flere faktorer. Vi fikk i hvertfall kartlagt flere potensielle gardsbruk for pullusmerking og vi "fant" Fiskumvannet, hvor et sted mellom 5.000 og 10.000 låvesvaler overnatter på det meste i månedene august/september. Vi observerte også en mindre overnattingsplass på Linnesstranda i slutten av juli på ca 200 fugler. Det var ingen låvesvaler der i august. Kolonien vil bli sjekket også i 1999. Vi vil rette en stor takk til Buskerud Fylkeskommune, Miljøvernavdelingen for en rask og velvillig saksbehandling, slik at vi fikk tillatelse til å ringmerke innenfor reservatets grenser. To norskmerkede fugler ble kontrollert, 1 i Sjåstad (Lier) og 1 ved Fiskumvannet (Øvre Eiker).

Rødstjert: Dette er en art vi satser mye på selvom dette ikke er noen prosjektart. Her har vi nå over 100 kasser i kommunene Øvre Eiker og Ringebu. I alt fikk vi merket 77 pullus i 1998. Ved Sirikirke i Øvre Eiker kommune hadde vi 6 par med rødstjert, hvor kun 3 par fikk unger som ble merket. De andre 3 ble herjet av mår/røyskatt. På 50 kasser i Ringebu hadde vi derimot 14 par, hvorav 10 kull ble merket. 1 kull ble forlatt med egg og 3 kull ble ikke merket. 1 par hadde også kull nummer 2. Det er helt tydelig at rødstjerten velger kasser i fjellbjørkeskogen. 3 par etablerte seg med 50 meter mellom kassene. Vi vil oppfordre andre som har muligheten til å gjøre det samme. Rødstjerten er en spennende art både som kassehekker og som afrikatrekker. Her kan det oppnås mange spennende gjennfunn.

1997

I 1997 var følgende merkere aktive: Morten Halmrast, Morten F. Winness og
Torkild Jensen.

Lokalitetene det ble satset mest på var Miletjern i Nedre Eiker kommune, Korvald i Mjøndalen (merking ved foringsplass) og kassefelt for småfugler i Drammen, Nedre og Øvre Eiker og Ringebu kommuner.

1997 sesongen sett under ett må sies å ha vært en bra sesong for en så liten ringmerkingsgruppe som Drammen RG. I alt merket vi 1974 fugler fordelt på 55 arter. Et spennende prosjekt er et kasseprosjekt for rødstjert i Øvre Eiker og Ringebu kommune. Dette har gitt uttelling. Slik at vi for 1997 sesongen merket i alt 61 pullus av rødstjert. Vi har 100 kasser for rødstjert i fjellbjørkeskog og høyereliggende furuskog i disse to kommunene. Det blir spennende å se fortsettelsen på hvor mange rødstjert vi kan produsere, og hvor disse tar veien.

Arter av særlig interesse så bør disse nevnes: kvartbekkasin, 14 tornskater (11 fra Miletjern) polarsisik og rosenfink.

1996

Drammen RG ble stiftet i 1978. Ringmerkingsgruppa var meget aktiv frem til 1987, men derfra inn i en dvaletilstand frem til 1995. Da startet aktiviteten opp for fullt igjen. Drammen RG har bl.a. vært spesielt engasjert i ringmerking på Linnesstranda i Lier kommune (1981-82) og ved Fiskumvannet naturreservat i Øvre Eiker kommune (1883-84), hvor Drammen RG bl.a. ringmerket rosenfink.

I dag konsentrerer vi oss om ringmerking ved Miletjern i Nedre Eiker kommune og om ringmerking av svarthvit fluesnapper og rødstjert i et fuglekasseprosjekt i kommunene Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Ringebu. For 1997 har vi som mål å få økt merkeaktivitet bl.a. på låvesvale.

Det ble i 1996 ringmerket 767 individer fordelt på 44 arter hvorav 393 av disse var pullus.

Aktive ringmerkere i 1996 var Morten Halmrast, Morten F. Winness og Torkild Jensen.

Please reload