Artsliste Miletjern

Tabellen viser alle arter som er observert ved Miletjern.

Totalt 157 arter er observert ved Miletjern. Av disse er 73 arter ringmerket.

Oppdatert 12. juni 2017.

Tornskate, Lanius collurio
Foto: Morten Halmrast
Gråsisik, Carduelis flammea
Foto: Morten Halmrast

DRAMMEN RINGMERKINGSGRUPPE

Hagatjernveien 8c, 3050 Mjøndalen

Tlf. 99 74 33 61 • mortenh.drammenrg@ebnett.no