top of page

2021

2021

2021

Ringmerkingsåret 2021 ble litt beskjeden hva antall ringmerket fugl angår. Kun 134 individer fikk ring dette året.

bottom of page