Drammen Ringmerkingsgruppe

Drammen Ringmerkingsgruppe ble stiftet i 1978. Ringmerkingsgruppen var meget aktiv fram til 1987, men gikk derfra inn i en dvaletilstand.

 

I 1995 startet vi aktiviteten opp for fullt igjen, og er i dag en aktiv ringmerkingsgruppe med fem registrerte ringmerkere. Idag konsentreres ringmerkingsaktiviteten om Miletjern i Nedre Eiker kommune, hvor vi hovedsaklig merker i høstsesongen. Ellers prioriterer vi pullusmerking i fuglekasser og vintermerking på foringsplasser.

Vi har i mange år satset mye på fuglekasser spesielt beregnet for rødstjert. Nærmere tusen rødstjertunger har blitt ringmerket som et resultat av dette arbeidet. Ringebu og Øvre Eiker er kommuner som vi har flest rødstjertkasser.

Foreløpig ringmerking 2019

Toppmeis.jpg
Toppmeis, Lophophanes cristatus
Foto: Morten Halmrast
Spettmeis.jpg
Spettmeis, Citta europaea
Foto: Morten Halmrast

Ringmerking

Ringmerking av fugler er en vitenskapelig metode for å få mer kunnskap om fuglene og miljøet de lever i. I prinsippet går metoden ut på å feste en ring av metall rundt ett av fuglens bein. På ringen er det oppført et løpenummer og en returadresse.

1 / 2

Please reload

Dompap.jpg
Dompap, Pyrrhula pyrrhula
Foto: Morten Halmrast
Nyttig for alle med natur og fritidsinteresser.

DRAMMEN RINGMERKINGSGRUPPE

Hagatjernveien 8c, 3050 Mjøndalen

Tlf. 99 74 33 61 • mortenh.drammenrg@ebnett.no