top of page

RAPPORTERING AV RINGMERKINGSDATA

ALL RINGMERKINGSDATA SOM GENERERES AV RINGMERKEREN SKAL

RAPPORTERES TIL SENTRALEN

· Ringmerkinger 

· Kontroller – fremmed- og egenkontroller. Gjenfangst og feltavlesninger av ringmerkede fugler (inkludert feltavlesninger på fargeringer) 

· Gjenfunn – funn av døde ringmerkede fugler 

 

DET ER TRE FRISTER SOM SKAL OVERHOLDES I LØPET AV ÅRET

· Merkinger utført i vårsesongen: 15. juni 

· Pullmerking/sommermerking: 1. september 

· Høstmerking/sluttrapportering/årsrapport: 15. februar

ÅRSRAPPORTERING

Alle ringmerkene tilsluttet Drammen RG skal sende inn en samlet oversikt med ringbeholdning, anvendte ringserier og opptelling av merkedata fordelt på art og alder ved sesongens slutt. Årsrapporten generes via RingAccess (se hvordan dette gjøres her).

NB! Husk å sende kopi til morten.halmrast1@altiboxmail.no. Det er viktig at gruppeleder også får oppdatert ringmerkerdatabase og webside. Eksportere RAE-fil se her.

Ny lisens forutsetter innsendt årsrapport.

Rapporteringsfrist er 15. februar.

bottom of page