top of page

Tidligere merkinger

Rødstjert.jpg

Tabellen viser antall merkede fugler i Drammen Ringmerkingsgruppe fra 1978 - 2021

bottom of page